Forhåndsstemming


Her kan du forhåndsstemme på kirkevalget

 

Forhåndsstemming

Hemnes

Her kan du forhåndstemme på Hemnes kirkekontor, Idrettsveien 36 Hemnesberget

Tid: mandag - onsdag - fredag kl. 10:00 - 14:00 fram til 08. september

Hattfjelldal

Her kan du forhåndstemme på rådhuset, servicekontoret

Tid: mandag - onsdag - fredag kl. 10:00 - 14:00 fram til 08. september

Du kan også stemme digitalt her  

 

Stemmesedler

Hattfjelldal menighetsråd

Korgen menighetsråd

Hemnes menighetsråd

Bleikvasli menighetsråd

Bispedømmeråd og kirkemøte

Nominasjonskomitees liste

Åpen folkekirke

Bønnelista

Tilbake