Ny kateket i Hemnes


Trond Aarthun er tilsatt som kateket i Hemnes

Harald Horgen blir pensjonist fra 1.august 2023. Han har da vært kateket i Hemnes i 41 år. Markering av Harald Horgens fratreden vil markeres 20.august i Korgen kirke. 

Ny kateket blir Trond Aarthun. Han har vært kateket i Rana i 25 år. Vi får en erfaren kateket til å overta for en erfaren kateket. Vi er meget glad for at Trond søkte og takket ja til stillingen. Vi vil komme tilbake med en større presentasjon av Trond. 

Tilbake