Dropp inn vigsel i Hattfjelldal


Dropp inn vigsel Hattfjelldal

Lørdag 20. mai tilbyr Hattfjelldal menighet Drop-in vigsel.

Dere MÅ ha med prøvingsattest, denne skaffer dere via https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/

Vigselen må bevitnes av minst to personer (forlovere).
Har dere ikke med forlovere, kan kirketjener og organist bevitne vigselen. 
Vi åpner kirkens dører kl. 11 og etter det er det først til mølla.
Har dere behov for et fast tidspunkt, ta kontakt med kirkekontoret på nr 75184846 eller send en epost til kirkevergen@hattfjelldal.kommune.no

Vanligvis ville det kostet ekstra om dere kommer utenbygds fra – men denne gangen er det helt gratis for alle !

Om dere vil ha fest før eller etter eller ikke i det hele tatt – se det er opp til dere.
Velkommen til Hattfjelldal kirke!

Tilbake