Tiltak i forbindelse med koronavirus


Lettelse i nasjonalt tiltaksnivå
 

Oppdatert smittevernveileder

15.04.21

I hovedsak innebærer lettelsene en tilbakeføring til reglene som gjaldt før 25. mars i år. Arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner bør fortsatt utsettes eller avlyses. Dette gjelder ikke gravferd eller ansatte som bor utenfor arbeidskommunen.

  • Planlagte gudstjenester kan igjen gjennomføres med deltakere i faste, tilviste plass
  • Vielser og dåp kan gjennomføres med de samme restriksjonene
  • Anbefaling om 2 meter avstand ved allsang innendørs
  • Det er åpnet for kulturarrangementer der deltakerne er barn og unge under 20 år fra samme kommune, med inntil 50 deltakere uten krav om faste, tilviste plasser. 
  • Vi gjør oppmerksomme på at i flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner enn de nasjonale reglene.

 

Da blir det slik for oss:

Hemnes kirke inntil 100 deltakere

Grane kirke inntil 50 deltakere

Hattfjelldal kirke inntil 50 deltakere

Korgen kirke inntil 70 deltakere

Susendal kirke inntil 40 deltakere

Varntresk kirke maks 40 deltakere

Bleikvassli inntil 30 deltakere

 

 

Tilbake