Hattfjelldal kirkelige fellesråd > Om oss

Trosopplæringsutvalget i Grane og Hattfjelldal

 

 

Består av:

Morten Daleng, Grane

Rigmor Ruderaas, Grane

Klaus Bobe, sokneprest Grane

Ingeborg Sæterstad, Hattfjelldal

Anne Tove E Lie, Hattfjelldal

Hattfjelldal menighetsråd 2019-2023

Hattfjelldal menighetsråd 2020 - 2023

 
 

 

 

 

Sammensetning:

leder:     Anne Margrethe Simonsen,        nestleder: Roar Bråten

medlem: Håkon Sæterstad,                       medlem: Rigmor Sørdal

medlem: Unni Elsvatn                              medlem: Odd Bakken      

1. vara: Wenche Thomassen                     2. vara: Rune Finseth  

Kommunal representant: 

Wenche Daleng                                         vara Frode Johansen

 

Møteplan 2021

Onsdag            27 januar                  kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onsdag          24. mars                     kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onsdag          05. mai                       kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onsdag          15. september            kl. 13:00-16:00                     MR-møte        
Onsdag          03. november             kl. 13:00-16:00                     MR-møte
Onsdag          08. desember             kl. 13:00-16:00                     MR-møte
 
 
 
 

 

Ansatte