DEN NORSKE KIRKE
- i Hattfjelldal
  Søk
30. november 2015 ..:: Kirkene » Varntresk kirke ::..   Logg inn
 Gudstjenester:

 
6.desember kl.16:00
Varntresk kirke
Lysmesse v/Kjersti
 
13.desember kl.16:00
Hattfjelldal kirke
Vi synger julen inn
v/Kjersti
 
24.desember kl.13:30
Varntresk kirke
Gudstjeneste v/Kjersti

24.desember kl.16:00
Hattfjelldal kirke
Gudstjeneste v/Kjerstei

25.desember kl.11:00
Hattfjelldal kirke
Høytidsgudstjeneste
v/Kjersti

26.desember kl.11:00
Susendal kirke
Gudstjeneste v/Kjersti
 
 
Velkommen til kirke!

 

  

 DNK bilder

  

 Varntresk kirke

Etter at Varntresk fikk fast bosetting i 1736 gikk det over 150 år før bygda fikk egen gravplass. Fram til 1838 måtte de døde gravlegges ved Dolstad eller i Hattfjelldal. Fra 1838 ble det gravplass ved Tustervatn for bygdene rundt Røsvatnet.
 
Sokneprest i Hattfjelldal Ole Tobias Olsen søkte departementet om egen gravplass i Varntresk og denne gravplassen ble innvigd den i august 1895.Da var gravplassen allerede tatt i bruk; Jakob Kolbeinson ble gravlagt der i september 1894 og Bernt Larson (omstreifer fra Sverige) i juni 1895.Gravplassen var inngjerdet med steingard og det ble gravlagt 95 personer der.
 
I 1936 ble det tatt i bruk ny gravplass ved siden av den gamle. Denne var i bruk til 1961. På grunn av oppdemminga av Røsvatnet måtte de gamle gravplassene flyttes. Det viste seg at når Røsvatnet var fullt, ble det stående vatn ca ½ meter opp i gravene. De som var gravlagt på de gamle gravplassene ble derfor flyttet til den nye gravplassen i 1961. Den nye gravplassen ble innvigd i september 1962.
De gamle gravplassene lå like nedenfor nåværende kirke.
 
 
Etter at Varntresk fikk egen gravplass i 1895, ble det vanlig at sognepresten i Hattfjelldal hadde en gudstjeneste hver sommer i Varntresk. Da det i 1924 ble bygd skole og skoleinternat i Varntresk, ble det også bygd kor til kirkekapell. Kapellet ble innvigd av sogneprest Torgeir Melbye 5.oktober 1930.
 
Skolekapellet lå like ved nåværende Varntresk Oppvekstsenter og var i bruk som kirke til den nye kirka ble innvigd i august 1986. Det ble senere bygd ny skole og barnehage i 1991. Dagens kirke ble bygd på dugnad av bygdefolket. Kommunen dekte alle utgifter. Bygget er av maskinlaftet tømmer i 4” levert av Røros. Bygget har 70 sitteplasser. Orgelet er et eletronisk Allenorgel, anskaffet i 1996.
  

 Bilder av kirken:

  

 150-års Jubileum!

Hattfjelldal sokn feiret 150-års jubileum i 2010 !

Det er utarbedet et jubileumshefte som kommer i nermeste framtid.

Klikk her for å lese mer om historien og utviklinga fra 1860 frem til i dag.

  

 Kontakt oss:

Hattfjelldal Kirkekontor
8690 Hattfjelldal

Kontortid: tir-ons-fre, 09.00-15.00

Tlf: 75 18 48 00

Fax: 75 18 48 99

E-post: kirkevergen@hattfjelldal-kommune.no

  

 Linker:

  

 Nyheter fra DNK:

  

Powered by LabOra - Agrando AS