Hattfjelldal kirkelige fellesråd > Dåp

Velkommen til å døpe barnet ditt i kirkene i Hattfjelldal

Gjennom dåp i vår kirke blir en både et Guds barn og medlem av Den norske kirke. Vanligvis vil foreldrene til den nyfødte få invitasjon til dåp ved et brev fra menigheten. Her vil det framgå hva du skal foreta deg om du ønsker at barnet skal døpes. Det vil være på samme måte for større barn, ungdom eller voksne som ønsker dåp.

Dåpssamtale:

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale tid og sted for dåpssamtale. I dåpssamtalen går man gjennom hva dåp er og praktiske opplysninger knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Fadder:

Når et barn skal døpes, velger foreldrene faddere. Det er en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder og en fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave. Faddere skal være vitne om at barnet er døpt med en kristen dåp og hjelpe til at barnet får en kristen opplæring som det heter i dåpsliturgien Faddere er ikke alene om sin oppgave. Sammen med kirken- spesielt den lokale menighet skal de be for barnet, lære barnet selv å be og hjelpe barnet å bruke Guds ord og Herrens nattverd.

Hvert barn som blir døpt skal ha minst to- høyst seks faddere.Foreldre kan ikke være faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp.Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. Fadderne blir ført inn i kirkeboka.  Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvaret for barnet hvis foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring

Nyttig informasjon

Dåpsforespørsel

Finn ledige Gudstjenester for dåp og send inn forespørsel.