Susendal kirke

Susendal kirke

Susendal kirke

Helt fra byggeåret 1916 til 1961 lå kapell og skolehus under samme tak.     

Men etter at nytt skoleanlegget i Susendal ble tatt i bruk 1961, ble det gamle skolekapellet bare nyttet til kirkelig bruk.

Det ble restaurert  innvendig i 1962 med platekledte  vegger og påført maling.  

I 1973 ble også himlingen isolert og panelt.

 

Men huset var fremdeles gammelt og tidens tann fortsatte å arbeide med huset.

Sist på 1980-årene begynte Susendal Bygdelag å tenke på situasjonen for kapellet uten at det ble lagt noen konkrete planer annet at noe måtte gjøres i nær framtid.

 

Liv Rein fylte 90 år den 3. mai 1994. Da ville hun holde selskap. Og hun ønsket at hvis noen ville gi gaver gaver i form av penger skulle de gå til et fond tiltenkt utbedring og innredning av kapellet.

Mange skrev seg på liste over gratis arbeid eller tjenester og fond ble opprettet slik at alle som ønsket det kunne sette inn penger. Liv gav også et løfte om at hun personlig skulle fortsette å gi 5.000 kr. hvert år så lenge hun levde.

 

Nå begynte bygda for alvor å jobbe med saken og etter mange vurderinger kom de til det resultatet at det beste ville være å bygge ny kirke. Det ville sannsynligvis bli både billigere og bedre enn å gjøre helt om og bygge ut den gamle. Men kommunen gjorde det tidlig klart at det ikke fantes økonomiske midler som kunne finansiere nye kirkebygg.

 

Fra 1. jan 1999 måtte gamlekapellet stenges etter biskop Øystein Larsens anbefalinger fordi bygningen og særlig klokketårnet var i så dårlig forfatning at videre bruk ikke kunne tilrådes. Kapellet ble avvigslet og kirkesølvet ble båret ut.

 

Engasjerte bygdefolk jobbet nå intenst med saken. Ideer tok form, planer ble lagt, og resultatet ble:

Vi bygger ny kirke på dugnad!

For kirkesølvet måtte inn igjen!

 

En kirkekomite med Bjørn Volden som leder ble valgt til å jobbe med saken.

Tomt ble gitt av Åse og Peter Bolstad.

Tegninger ble laget av Jim Inge Bøasæter og byggetillatelse godkjent og under en friluftsgudstjeneste v/sogneprest Klovning 30. mai 1999 la 95-årige Liv Rein ned grunnsteinen til den nye kirken.

 

18. mai 2000 begynte arbeidet med grunnmuren.

Jim Bøasæter var byggeleder, Agnar Bråten dugnadsleder og ellers var hele bygda med på dugnadsarbeid.

Tømmeret fra Susendal ble laftet av Børgefjell Laft  AS, Hattfjelldal.

En måned etter var tømringa kommet på plass, og ny gudstjeneste ble holdt søndag 18. juni innafor veggene.

Byggingen fortsatte og i løpet av knapt 11/2 år var kirken ferdig til innvielse.

 

I hovedsak var alt trevirke foredlet av furutømmer fra susendals-skogene. I tillegg ble det hentet skiferstein i Susendal og lagt i midtgangen i golvet, med armer ut til sidene foran kirkebenkene, slik at de dannet et kors.

Det ble i alt ca 130 – 140 sitteplasser i selve kirken, i tillegg atskillige plasser på galleriet.

 

Kirken ble vigslet 14. oktober 2001 av biskop Øystein Larsen, assistert av prost Reidar Knapstad og fungerende sogneprest i Hattfjelldal, Dagrunn Rønnåbakk.

 

Ellers var der gjester fra fjern og nær. Helt fra Skogn i sør til Bodø i nord. Dessuten både fra Tärna og Vilhelmina forsamlinger i Sverige. Sentrale personer fra kommune, menighetsråd og byggekomite hadde orienteringer om det som var gjort, og mange flere kom med lykkønskninger og gaver.

 

Selvfølgelig var også Liv Rein til stede, nå 97 år. Hun ble behørig takket for det initiativ hun hadde satt i verk.

Det kan nevnes at hun døde 7. mars 2003, 99 år gammel.

Ved begravelsen ble det ønsket gave til utsmykking av kirken i stedet for blomster.

 

 

Nå var riktignok ikke alt helt ferdig på innvielsesdagen:

Altertavle 2002

Den var bestilt hos den nord-norske billedkunstneren Karl Erik Harr og ble montert  til den 14. mars 2002 da det var en ny festmarkering.

 

Nytt orgel 2006

Orglet fra gamlekapellet, et velbrukt trø-harmonium, ble i svakeste laget for den nye kirken og det var hele tiden planlagt å få et større orgel som fylte  rommet bedre med musikk.

Dette ble en realitet i 2006 da det ble kjøpt et digitalt kirkeorgel tilpasset kirkerommet.

Det ble kjøpt hos Halvorsen og Risung DA, Oslo, og hadde typebetegnelse

Johannus Sweelinch 15.

 

Nå kunne en si at Susendal kirkeanlegg var ferdig.

 

Verdi og finansiering av Susendal kirkeanlegg er utregnet slik:

Tilskudd fra Hattfjelldal kommune                                                                 920 000

Gaver fra firma, anslått verdi                                                                           150 000

Gave fra Statens Vegvesen (asfaltering av uteområdet)                              300 000

Egeninnsats: Private pengeinnsamlinger og gaver, samt minst

                     12.000 dugnadstimer, til sammen anslått til                         3 830 000                                      

Sum verdi inkl. parkeringsplass og uteanlegg, satt til                              5 200 000

 

Fra en del kyndig hold hevdes det at et ”vanlig” byggeprosjekt for et slikt anlegg trolig

ville blitt  7 – 8 mill.


Del denne artikkel på e-post