Hattfjelldal kirke

Hattfjelldal kirke

Hattfjelldal kirke ble bygd i 1868 av byggmester Jakob Nilsen Hagen, Mosjøen. Kirken ble vigslet den 12 august 1869 av Biskop Hvoslef. I 1958 ble kirken restaurert. Den ble utbedret og målt etter plan av arkitekt John Tverdahl. Kirken fikk ny altertavle, skåret i relieff av Oskar Lynum og malt av Henry Waade, som også stod for hele malingsarbeidet. Kirken fikk også nytt orgel, ny døpefont og nye kirkebenker, varmeanlegg og lysekroner. Det var "Det Nordlanske Kirke- og Skolefond" som eide Hattfjelldal-kirken like til 1960, da den ble overtatt av menigheten. I 1966 fikk kirken nytt sakristi etter plan av arkitekt Nils Toft.

I 1987 fikk kirken nytt orgel med 7 stemmer levert av Bruno Christensen & sønn (dk)

I 2004 ble det gjort en utbygging av våpenhuset slik at det rommet et handikaptoalett og dåpsventerom. Utbyggingen ble i hovedsak gjort på dugnad.

I 2008 ble kirkerommet oppusset og det ble montert nye kirkebenker.

Denne kirken er det tredje kirkebygget i Hattfjelldal. Vi hadde to små kapell før, da Hattfjelldal var anneks under Vefsn prestegjeld. Hattfjelldal ble eget prestegjeld i 1860. Det første kapellet ble bygd i 1727, og det andre, som var litt større, ble bygd i 1788.

Kirken har to klokker. Den minste er fra 1841 og er støpt av Knud Andreas Sundt, Bergen og har denne innskripsjonen: "Kom sabbatens dag ihu at du holder den hellig". Den største er fra 1869 og er av stål og har denne innskripsjonen: "Bochumer Verein Gusstahl Fabrik. Fra Tyskland jeg sendes til dette sted, bekostet av Hattfjelldal menighed. Som første prøve i Norges Land, Paa hva menneskekløkt opfinne kan, at kalde til Herren fra Fjeld og Sal de menneskebørn i mange tal. Unge og Gamle, Store og Smaa, at de til Livet maatte inngaa."

Ved kirken vil du se to minnestener. Den ene er reist til minne over misjonær Hans Christian Knudsen som kom til Sydvest-Afrika i 1842, og han er kalt Norges første Afrika-misjonær. Han gikk til i Skarmodalelva den 26/5 1963 under ferd fra Skarmodal til et møte Susendal. Han ble ikke funnet så Unkervatn ble hans grav. Den andre minnestenen er reist over sokneprest Ole Tobias Olsen. Han var sokneprest i Hattfjelldal fra 1883 til 1904. Han har blitt kalt "Nordlandsbanens far", ettersom han var den første som la frem plan om bygging av Nordlandsbanen.

Av de sovjettrussiske krigsfangene som var i Hattfjelldal 1941-45 døde 27 , og de ble gravlagt på Sørvollen, ca 1 km. fra kirkegården. De er siden ført til krigskirkegården på Tjøtta, men gravplasssen er inngjerdet og heter Sørvollen Minnelund. Den blir stelt med ----- akkurat som kirkegården. Innskripsjonen på minnestenen er skrevet på russisk og norsk.


Del denne artikkel på e-post